W czym jesteśmy najlepsi?

 

  • Usługi sprzętowe
  • Usługi związane z oprogramowaniem
  • Opieka serwisowa
  • Usługi sieciowe
  • Administracja infrastrukturą IT
  • Usługi konsultacyjno-wdrożeniowe

read more


O nas

Świadczymy pełen zakres usług IT. Posiadana przez nas wiedza i doświadczenie specjalistyczne umożliwia przeprowadzenie zmian struktury stosowanych w Państwa firmie działań na takie, które wymagają mniejszych kosztów.

Współpraca z NoxIT zapewni Państwu wdrożenie optymalnych rozwiązań organizacyjnych umożliwiających  zmniejszenia nakładu zasobów wykorzystywanych do realizacji zadań, zmniejszenie ilości pracy oraz osób angażowanych w wykonywanie czynności. Optymalna wydajność, wyższa rentowność, poprawa jakości, wzrost bezpieczeństwa informacji biznesowych, najlepsza z możliwych do osiagnięcia efektywność wykorzystania zasobów informatycznych i organizacyjnych - to zakładane przez nas cele działania.

W jaki sposób działamy:

  • posiadamy wiedzę i doświadczenie w realizacji projektów i usług informatycznych w sposób zapewniający spełnienie pokładanych w nas oczekiwań
  • koncentrujemy się na poszukiwaniu najefektywniejszych dla danej firmy rozwiązań oraz metod organizacyjnych
  • prowadzimy ciągłą ocenę wyników i rezultatów zastosowanych metod i procedur
  • bazując na zdobytym doświadczeniu poszukujemy wzorcowych sposobów postępowania - realizujemy standardy ITIL i Kaizen
  • reagujemy na pomysły klienta
  • zapewniamy życzliwy kontakt, dbając o komfort współpracy i komunikacji

Firma Noxit oferuje usługi informatyczne takie jak: outsourcing zadań IT, obsługa informatyczna, doradztwo IT, wsparcie działu IT.